Procés de coaching per a docents.

Procés de coaching per a docents.

Un procés de 6 sessions en tres mesos en el que podràs treball tots aquells aspectes en els que busquis un canvi tant a nivell personal com a nivell professional.